A Tanszék TDK tevékenysége

A Gyümölcstermő Növények Tanszéken a tudományos diákköri munkának fél évszázados hagyománya van. Az alábbiakban a Tanszéken 1958 óta írott TDK dolgozatok témáit mutatjuk be, s rendelkezésünkre álló dokumentum esetén a TDK szerepléssel elért helyezéseket és díjakat is feltüntetjük. Sok elismert, jelentős hazai szakmai személyiség, vezető és eredményes gyümölcstermesztési vállalkozó nevét találhatja meg a listán az olvasó, s figyelemre méltó a kutatási témák jegyzéke, korszakonkénti aktualitása is.

A tehetségkutatás érdekében a tanszék jelenleg is kiemelt jelentőségű feladatai közé sorolja a TDK tevékenységet. Minden szakirányos hallgatónkat motiválunk arra, hogy készítsen TDK dolgozatot, hiszen ez a diplomavédés „főpróbája” is egyben. Ugyanakkor ez az első komoly szereplési lehetőség, amikor a hallgató azt is bizonyíthatja, mennyire jó előadó, mennyire tudja kutatási eredményeit érdekfeszítően prezentálni. A tudományos diákköri eredményeket felmutató hallgatók jobb eséllyel indulhatnak a doktori képzésben, a Ph.D. (doktori) képzésre való jelentkezéskor ugyanis előnyben részesülnek azok, akik korábban TDK munkával bizonyították tudományos pályára való alkalmasságukat.

1958.

Mánd Gyula: Szilvatermesztésünk mai helyzete, különös tekintettel Szatmár megyére

Mózsik Lajos: A kajszi vízgazdálkodása tanulmányozásának néhány módszertani kérdése

1959.

Brunner Tamás: Az őszibarack magyarországi termeszthetőségének kérdései

Bubán Tamás: A gyümölcsfák termőrügyeinek fejlődése lombhullástól virágnyílásig

Podmaniczky Klára: A Duna-Tisza-közi gyümölcstermesztés múltja és jelene

Katona István: A kajszibarack-termesztés problémái

1960.

Farkas Edit: A kajszitermesztés biológiai jelentősége

Varga Tóth Bálint: Az almatermesztés növényvédelmi munkáinak problémái

Ménesi Ferenc: Az alma manipulációja, különös tekintettel az exportra

1961.

Papp János: A télialma öntözésének problémái hazánkban

1963.

Kiss János: A vadkörte, mint a termesztett körte alanya

Gönczi Levente: Magyarországi meggy-fajok rendszertani elemzése, növényföldrajzi vonatkozásai, és a termesztésben betöltött szerepük

Kádár Zsuzsa: Légzésvizsgálatok a tárolt téli almán

Kovács Márta: Az 5 éves tervben telepítendő gyümölcsösök területi elhelyezésének problémái

K. Németh László: Korszerű faalakok és koronaformák a kajszitermesztésben

Tarcsa László: Hajtásnövekedés korszerű szabályozása

1965.

Babó Tivadar és Moharos Gabriella:  A Jonathan alma vegyszeres gyümölcsritkítása
Témavezető: Dr. Gyuró Ferenc

1966.

Tamás Imre: A termőkaros orsó vegetatív és generatív tevékenységének vizsgálata Jonathan fajtánál

Kovács Valéria: Jelentősebb almafajták légzésintenzitásának vizsgálata a gyümölcshéj néhány szöveti sajátosságával kapcsolatban
Témavezető: Hámori Tiborné dr.

Mechler István: A bór permettrágyázás hatása a feketeribiszkére

Jáky András: A Jonathan törzsgyümölcsös alanya és a szemzés eredése közötti összefüggés

1968.

Szücs Ágnes: Néhány meggyfajta termékenyülésbiológiája
Témavezető: Elek Lászlóné dr.

1969.

Geiszler János: A B-9 növekedés késleltető hatása a fiatal almafákra
Témavezető: Hámori Tiborné dr.
Országos konferencia: részvétel
Nemzetközi Konferencia (Plovdiv): idegen nyelvű előadás

1971.

Sipos Béla: B9 Alar kezelés hatása a Jonathan és Starking alma minőségére
Témavezető: Hámori Tiborné dr,  Dr. Geiszler János
XI. Egyetemi konferencia: III. díj
Országos konferencia: I. díj

1972.

Tóth Magdolna:  A B-9 és a Stim-80 növekedési retardáns hatása a cseresznye-, meggy- és szilvafákra
Témavezető:  Geiszler János
Egyetemi TDK pályázat: I. díj

1973.

Tóth Magdolna: Növekedésszabályozók alkalmazása a nagyüzemi cseresznye, meggy és szilvatermesztésben
Témavezető: Geiszler János
XII. Egyetemi TDK konferencia: I. díj
Országos konferencia: I. díj
Nemzetközi Konferencia (Brno): idegen nyelvű előadás

Szabó Imre: A fakorona különböző részeiről származó Jonathán alma fejlődésének és érésének vizsgálata
Témavezető: Hámori Tiborné dr.

Bukodi Gedeon: A télialma hússzilárdságának változása a fán és a tárolóban
Témavezetők: Dr. Sass Pál, Hámori Tiborné dr.

Ifju Zoltán: Egyes meggyfajták virágzásának fenológiai és virágzásökológiai vizsgálata
Témavezető: Dr. Nyéki József

Brózik Sándor: Cseresznyehibridek virágzásfenológiai elemzése
Témavezető: Dr. Nyéki József

1975.

Barócsi Judit és Entz Balázs: Almaifjítási kísérletek sövényültetvényben
Témavezető: Dr. Geiszler János

Baumgartner Karola: A kajszi hajtásnövekedésének és rügydifferenciálódásának szabályozása különböző metszési eljárásokkal
Témavezetők: Elek Lászlóné dr., Sipos Béla

Szőke Mária: A málna tápanyag-ellátottságának megállapítása levélanalízissel
Témavezető: Dr. Papp János

Dávid Miklós: Az őszibarack vegyszeres növekedés- és érésszabályozása
Témavezető: Dr. Geiszler János

Brózik Sándor: Egyes cseresznyefajták és hibridek potenciális termőképességének, valamint a virágzási és érési idő kapcsolatának elemzése
Témavezető: Dr. Nyéki József

Udud Erzsébet: A meggyfajták virág- és terméskezdemény hullásdinamikája
Témavezető: Dr. Nyéki József

Pozvai Edit: Pándy meggyklónok idegentermékenyülése
Témavezető: Dr. Nyéki József

Tóth Ferenc: Pándy meggyklónok virágainak termő-morfológiai vizsgálata
Témavezető: Dr. Nyéki József

Ifju Zoltán: Meggyfajták virágzási jelenségének vizsgálata
Témavezető: Dr. Nyéki József

1976.

Fári Miklós: Anatómiai megfigyelések a Golden Delicious almafajta hajtásán
Témavezető: Patakiné dr. Moharos Gabriella, Dr. Bakos Károly

Borszéki László: Meggy és cseresznye gyümölcs abszcissziójának szövettani vizsgálata
Témavezető: Dr. Geiszler János, Dr. Bakos Károly

Varga Péter: A cseresznye és meggy gyümölcsleválás enzimatikus hátterének vizsgálata
Témavezető: Dávid Miklós, Szabó Zoltán

1980.

Dula Pál: Metaxénia és xénia vizsgálatok almán (Malus pollenadók hatására)
Témavezető: Dr. Tóth Magdolna
Kari konferencia: III. díj
Országos konferencia: I. díj

Révész Györgyi: Az alma vegyszeres érésszabályozása
Témavezető: Dávid Miklós

Szántó István és Méhes Zsuzsa: Őszibarack- és kajszifajták aminósav és szervessav összetételének változása az érés folyamán
Témavezető: Dávid Miklós, Mády Rezső

Kun Katalin és Poór Mihály: Az almagyümölcs párologtatásának és szöveti felépítésének vizsgálata
Témavezető: Hámori Tiborné dr.

1982.

Kovács Mariann: Jégvédő háló alkalmazásának gazdaságossága gyümölcsösökben
Témavezető: Mády Rezső

Hirt Rita: Alma gyümölcsleválásának vizsgálata

Varga László: Szilvafajták és hibridek egyes morfológiai és fiziológiai tulajdonságainak összefüggés vizsgálata

Rivasz Mária: A keményitő lebomlás ütemének vizsgálata néhány almafajta esetében
Témavezetők: Hámori Tiborné dr, Váradyné Burgetti Claudia

Májer János: A talaj és a levél könnyen oldható N-tartalmának változása N-műtrágyázás hatására almagyümölcsösben
Témavezető: Dr. Papp János

Kertmegi Sándor: Egy csepleszmeggy (Cerasus fruticosa /Pall/ Woronow) klón zölddugványozása, a csemeték értékelése az oltványiskolában

Papp Ilona: Ipari őszibarackfajták termesztési és áruértéke
Témavezető: Dr. Nyéki József

Kiss Ildikó: Ültetvényberuházások értékelése időpreferencia mutatókkal

Tóth Ilona: A pektintartalom vizsgálata almafajtákban
Témavezető: Dr. Sass Pál

Kovács Sándor: Szálvesszős metszési módok hatása a Sunbeam őszibarackfajta termésmennyiségére és gyümölcsminőségére
Témavezető: Dávid Miklós

1984.

Nigicser Tamás: Az őszibarack vegyszeres gyümölcsritkítása etefonnal
Témavezető: Dávid Miklós

Paczér Katalin: Honosításba vont, illetve új minősített almafajták rügyfejlődése

1986.

Varga János: Önmeddő szilvafajták pollenadóinak kiválasztása.

Tóth Tibor: Őszibarackfajták mélynyugalmának és fagytűrésének vizsgálata

1988.

Preininger Éva: Szivafajták virágszerkezete és pollenmorfológiája
Témavezetők: Dr. Nyéki József, Dr. Szabó Zoltán

Nádosy Ferenc: Néhány főbb körtefajta „in vitro” gyökérnemes szaporítóanyagának előállítása
Témavezetők: Göndör Józsefné dr, Dr. Vértesy Judit

1990.

Harangozó Tamás: Szilvafajták vegyszeres termésszabályozása
Témavezető: Dávid Miklós

Féger Tibor: Kajszifajták méhmegporzása
Témavezető: Dr. Szabó Zoltán

1992.

Suhajda László: Szilvafajták alakító metszése
Témavezető: Dr. Szabó Zoltán

1994.

Szalay László: Késői érésű kajszifajták vizsgálata
Témavezetők: Dr. Szabó Zoltán, Dr. Pedryc Andrzej

Klenyán Tibor: Nektarinfajták áruminőségének értékelése
Témavezető: Dr. Timon Béla

Újhelyi Zoltán: Vegyszeres termésritkítási lehetőségek az integrált almatermesztésben
Témavezető: Dávid Miklós

1996.

Szalay László: A kajszibarack nyugalmi állapota és hidegtűrése
Témavezetők: Dr. Szabó Zoltán, Dr. Pedryc Andrzej

1998.

Balikó Eszter: Történelmi almafajták felkutatása Kárpátalján
Témavezető: Dr. Tóth Magdolna
Kari konferencia: II. díj
Országos konferencia: különdíj

Berczi Judit: Középerős és erős növekedésű alanyok hatása az Idared és Kovelit fajták növekedésére és termőképességére
Témavezető: Dr. Hrotkó Károly
Országos konferencia: II. díj

Csikós Áron és Szecskó Viktória: Az időzítés hatása gyümölcsfaalanyok fásdugványainak gyökeresedésére
Témavezető: Dr. Hrotkó Károly, Magyar Lajos

2000.

Szabó Szilárd: Beltenyésztett Prunus mahaleb magoncpopulációk hatása az Érdi bőtermő meggyfajta növekedésére és terméshozására
Témavezető: Dr. Hrotkó Károly
Országos konferencia: I. díj

Őri Balázs: Egyéves Germersdorfi óriás FL 45 cseresznyeoltványok koronásodásának javítása növekedésszabályozó anyagokkal
Témavezetők: Dr. Hrotkó Károly, Magyar Lajos
Országos konferencia: III. díj

Sári Szilvia: A talajtakarás hatása bodzaültetvény talajállapotára
Témavezető: Dr. Sipos Béla, Dr. Forró Edit

2003.

Bodor Péter: Almafajták értékelése termeszthetőség, tárolhatóság és a fogyasztói megítélés szempontjából
Témavezető: Dr. Tóth Magdolna

Hibó Nikolett: Az őszibarackfajták minősége és értékesíthetősége
Témavezető: Dr. Szalay László

Hoffmann Sarolta: Cseresznye karcsúorsó fák hajtásrendszerének és termőrész képződésének alakulása különböző alanyokon
Témavezető: Dr. Hrotkó Károly

2005.

Bulkai Zsuzsanna Mária: Magyarországon termesztett szilvafajták gyümölcsminősége és felhasználhatóságuk aszalványkészítésre
Témavezető: Dr. Simon Gergely

Gáspár Edit: Kárpát-medencei Prunus fruticosa Pall. hibridek cseresznyealanyként való felhasználásának vizsgálata
Témavezető: Dr. Hrotkó Károly

2006.

Szabó Veronika: Az amúri galagonyafajták és szaporításuk
Témavezetők: Dr. Hrotkó Károly, Magyar Lajos
Országos konferencia: részvétel

2007.

Bandi Attila: Kelet-Erdély diópopulációjából tájfajta-szelekcióval kiválogatott genotípusok növénytani és gazdasági értékelése
Témavezető: Dr. Tóth Magdolna, Dr. Thiesz Rezső

Barancsi Zsolt: Az oltványok elágazódásának javítása növekedésszabályozó készítményekkel
Témavezető: Dr. Hrotkó Károly, Magyar Lajos

Hajagos Anikó: Néhány cseresznyealany szárkeresztmetszetének Scanning electronmikroszkópos vizsgálata különös tekintettel azok tracheáira
Témavezető: Dr. Végvári György

2008.

Ripka Gergely: Néhány hazánkban honos Rosa taxon gyümölcsének C-vitamin és egyéb beltartalmi változásai az érés során.

2009.

Hajnal Veronika: Kajszifajták áttelelő szerveinek fagyállósága

Takács Orsolya: Őszibarackfajták gyümölcsminősége

2010.

Papp Dávid: Kárpát-medencei régi almafajták gyümölcsminőségének vizsgálata

2011.

Kövecses Mátyás: Kajszifajták terméshozási és gyümölcsminőségi jellemzői intenzív ültetvényben

Sóspataki Ria: Az ördögcérna (Lycium barbarum) gyümölcscélú felhasználásának vizsgálata, nemzetközi kitekintésben

2012.

Nagyistván Orsolya: Történelmi almafajták ploiditás vizsgálata

2014.

Kolláth Andrea Vanda: Vadon termő és termesztett kökény gyümölcsminőségének vizsgálata

Puskás Noémi: A kajszifajták generatív szerveinek fagytűrő képessége

2015.

Szabó Ákos Vajk: Új kajszifajták gyümölcsfejlődése és gyümölcsminőségi paramétereinek változása az érés során

 

magyar