Oktatott tantárgyak

Tantárgy kódja

Neve

3GY15NAK04B

Gyümölcsfaj- és fajtaismeret

3GY15NAK05B

Gyümölcstermesztés

3GY15NAK33B

Összefüggő szakmai gyakorlat

3GY15NAK47B

Gyümölcs- és szőlőtermesztés

3GY18NAK51B

Gyümölcs- és szőlőtermesztés

3GY15NBK48S

Gyümölcstermesztés szakmai modul I.

3GY15NBK49S

Gyümölcstermesztés szakmai modul II.

3GY15NBK50S

Gyümölcstermesztés szakmai modul III.

3GY15NCS05B

Biogazdálkodás a gyümölcstermesztésben

3GY15NCS42M

Fásszárú haszonnövények a zöldkörnyezetben

3GY15NCS01B

Gyümölcsfák metszése

3GY15NCS57B

Tündérkertek gyümölcsei

3GY15LCS02B

Különleges gyümölcsfajok termesztése

3GY15NCS06B

Gyümölcsritkítás

3GY15NCS53B

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok

3GY15NAK19M

Gyümölcsfajta-értékelés

3GY15NBV25M

Gyümölcstermő növények fiziológiai kérdései

3GY15NBV26M

Korszerű gyümölcstermesztési módszerek

3GY15NBK45S

Diplomamunka I.

3GY15NBK32S

Diplomamunka II.

3GY15NBK37S

Diplomamunka III.

3GY15NBK39S

Diplomamunka IV.

INTKT GY004

Growing of Nut Fruit Species

INTKT GY002

Post Harvest Physiology and Technologies of Fruit Species

3GY15NBK11P

Egyéni szakmai teljesítmény

3GY15NBK17P

Kutatási és publikációs tevékenység

3GY15NBK22P

Oktatási tevékenység

 

magyar