Gyakorlati képzési partnereink

Tanszék gyakorlati képzésének a bázisa a soroksári Kísérleti Üzem és Tangazdaság területén található a tanszékünkhöz tartozó Gyümölcstermesztési Ágazat. Az ágazatban mintegy 15 hektáron folyik kutatás és termesztés, a telepen fenntartott gyümölcs génbank az oktatás és a tudományos kutatás egyik legfontosabb bázisa.

Hallgatóink az őszi szemeszterben oktatott tantárgyak kapcsán a betakarítási munkák szervezésével és részfolyamataival ismerkedhetnek meg, beleértve a hevesi Agroroyal Kft-nél bemutatandó gyümölcsválogatás, osztályozás és áruvá készítés műveleteit is. Ekkor mutatjuk be az őszi érésű fajták gyümölcseit is, melyeket a hallgatók a soroksári ültetvényeken tanulmányozhatnak, és a gyümölcs küllemi tulajdonságai mellett a fajta terméshozási típusát, termőképességét, a fa habitusát is tanulmányozhatják. Tantermi gyakorlatainkon a gyümölcsminták megkóstoltatásával a hallgatók könnyebben elsajátíthatják az alapvető pomológiai fogalomkört, valamint a fajták fogyasztási és beltartalmi értékeiről valós tapasztalatokkal fognak rendelkezni.

Tavaszi szemeszterben a technológiai elemek közül a metszéssel ismerkedhetnek meg a gyakorlatban is. Évtizedek óta jó kapcsolatot ápolunk többek között a ráckevei Kevefrucht Zrt.-vel, az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóval, ahol a hallgatók többek között alma karcsúorsó, illetve őszibarack váza koronaformák kialakítását és fenntartását gyakorolhatják. Szakirányos hallgatóink, és minden további érdeklődő számára olyan szakirányi és fakultatív tárgyakat is meghirdetünk, amelyekben a legfontosabb technológiai (pl. metszés, gyümölcsritkítás) ismereteik elmélyíthetésére kínálkozik egyedülálló lehetőség.

A Gyakorlati fogások című tantárgy keretében első- és másodéves BSc szakos hallgatóink a gyümölcstermesztés néhány alapvető agro- és fitotechnikai műveletét gyakorolhatják, melyekkel későbbiek során az elméleti tanulmányaik során is találkozni fognak. Így mire a tantermi órákon, előadásokon előkerülnek a gyümölcstermesztés különböző fogalmai, a hallgatók valós gyakorlati tapasztalataikra hagyatkozva könnyebben elsajátíthatják a tananyagot is.

Üzemlátogatások során a termesztés hátterével, a termesztők véleményével, érdekfeszítő beszámolóival is gyarapíthatják tapasztalataikat a hallgatók. Szakirányos hallgatóinkkal többek között a zalai és a nyírségi termesztőtáj néhány ültetvényében teszünk látogatást különös tekintettel az almatermésű gyümölcsök fajtaismeretére és technológiai elemeire. Nagyréde környékén a bogyós gyümölcsök, illetve a lengyeltóti Juglans Hungaria Kft.-nél a héjas gyümölcsök termesztését, feldolgozását mutatjuk be a hallgatóknak.

magyar