A Tanszék története

A Gyümölcstermő Növények Tanszék diszciplínáinak tudásanyaga másfél évszázados hagyományokra támaszkodik. A gyümölcstermő növények szaporításához és termesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyag csírája az 1853-ban induló jogelőd intézmény alapítójának, Entz Ferencnek a nevéhez kötődik. A gyümölcsészeti diszciplína bővítése és módszeres továbbfejlesztése a későbbi intézményvezetők (Rudinai Molnár István, Angyal Dezső és Mohácsy Mátyás) elévülhetetlen érdeme. A tanszék jogelőd egységeinek munkáját többek között a szakma olyan kiválóságai irányították, mint Mohácsy Mátyás, Horn János, Okályi Iván, Probocskai Endre és Porpáczy Aladár.

Önálló Gyümölcstermesztési Tanszék 1939-ben alakult az intézmény akkori igazgatója, Mohácsy Mátyás vezetésével. 1943-ban a gyümölcstermesztési diszciplínát két különálló szervezeti egység, az Általános Gyümölcstermesztési Tanszék és a Különleges Gyümölcstermesztési Tanszék művelte. 1949-től átszervezéssel két külön diszciplína művelésére alkalmas tanszék (Gyümölcstermesztési illetőleg Faiskolai termesztési) keretében folytatódott az oktatás. A faiskolai diszciplína oktatását és kutatását tanszékünk faiskolai csoportja végezte, más tanszékekkel együttműködésben.

A Faiskolai Termesztési Tanszék vezetőjének tisztségét a diszciplína megalapozója, Probocskai Endre töltötte be 1949-től 1983-ig, amikor a két tanszéket ismét egyesítették. A Gyümölcstermesztési Tanszéket a 70-es és 80-as években a koronaformák és művelési rendszerek fejlesztésében valamint a hazai kertkultúra kiteljesítésében is élenjáró Gyúró Ferenc irányította. 1991-től három évig az őszibarack termesztés legismertebb hazai specialistája, Timon Béla, ezt követően kilenc évig a gyümölcstermesztés integrált technológiájának fejlesztésében élenjáró és a bogyóstermő gyümölcsökről készült monográfiák szerzőjeként is elismert Papp János professzor látta el a tanszékvezetői feladatokat. 2003 és 2016 között tizenhárom éven keresztül a Tanszéket tanszékvezetőként Tóth Magdolna irányította, aki a hazai rezisztens almafajta nemesítést tudományos alapokra helyezte. Nemesítői munkásságának köszönhetően a Tanszék hat új államilag elismert almafajtát mondhat magáénak, melyek közül négy Európai uniós fajtaoltalommal is rendelkezik. A Tanszékből 2008-ban vált ki a Faiskolai munkacsoport, amely ettől az időponttól kezdődően az oktatási és kutatási feladatokat Hrotkó Károly vezetésével a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéken folytatták tovább. A tanszékvezetői feladatokat 2016 óta Simon Gergely látja el.

A tudományos kísérletezésen alapuló kutatómunka Mohácsy Mátyás vezetésével kezdődött elsődlegesen a fajtakutatás és a gyümölcsfák ápolása témakörökben. Maliga Pál irányításával a 40-es és 50-es években tanszékünkön indult a meggy fajtaválasztékának bővítését szolgáló, s azóta világhírűvé vált nemesítési tevékenység. Ezt követően a gyümölcsnemesítési munkában legnagyobb eredményeket Kovács Sándor professzor ért el. 1960 óta a tanszéken 35 fő nyerte el a dr. univ. (egyetemi doktori), 30 fő a CSc (kandidátusi) ill. PhD (doktori), 6 fő pedig a mezőgazdasági tudomány doktora fokozatot.

magyar