A Tanszék tevékenysége

Tanszékünkön a kertészet egyik legfontosabb ágazata, a gyümölcstermesztés megismertetésével és fejlesztésével foglalkozunk. A nagyhírű elődök által megalapozott eredményeket tanszékünk ma is igyekszik bővíteni, gazdagítani. Kutatási területeink kiemelt része egyfelől a meglévő gyümölcsfajták értékeinek vizsgálata, másfelől új ígéretes fajták nemesítése és adaptálása. Ugyanakkor a művelési rendszerek fejlesztésében is elismert eredményeket értünk el, s az integrált termesztéstechnológia más részleteit is értékeljük és fejlesztjük a gyümölcsösök telepítésétől kezdődően a termőkor végéig, a tápanyag utánpótlástól kezdve a metszésen át a betakarításig.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap figyelmünkben az ökológiai szemlélet és a környezettudatos gazdálkodás, ezért kiemelt jelentőségű az ún. multirezisztens fajták előállítása és bevezetése. Kutatási területünk kiterjed továbbá a termesztésbe vonható vad gyümölcsökre is, melyek gyűjtése esetleg évszázados múltra tekint vissza. Céltudatos kutató és nemesítő munkával, kiváló beltartalmi értékű fajták bevezetésével, homogén árualapot biztosító szabályozott termelési rendszerben új perspektívát nyithatnak a gyümölcstermesztésben.

A gyümölcstermesztéshez kapcsolódó kötelező tárgyak (Gyümölcsfaj-és fajtaismeret illetve Gyümölcstermesztés mellett számos "B" és "C" tantárgy biztosítja az elmélyülést, ahol többek között a gyümölcstermesztés történetét, a történelem homályába méltatlanul veszett gyümölcsfajtákat ismertetünk, vagy akár a legkorszerűbb termelőüzemek működését láthatják a hallgatók.

A gyümölcstermesztési szakirányt és szakkört választó hallgatók a tanszéki kutatásokhoz kapcsolódó s a tanszéki hirdetőtáblán, illetve e honlapon felajánlott témakörökben készíthetnek diplomatervet illetve szakdolgozatot. Sikeres a PhD képzésünk, tanszékünk a Gyümölcstermő Növények Témacsoport felelős vezetője.

Tanszékünket választó hallgatók a szakterület alapvető kérdésein túl, a legújabb kutatási eredményeket is magukévá tehetik, tudásukkal akár oktatóként akár gyakorló szakemberként a gyümölcstermesztés egyre magasabb szintjén dolgozhatnak diplomájuk kézhezvétele után. Oktatási rendszerünkben a hallgatók nappali okleveles kertészmérnöki, a nappali- és levelező főiskolai, a kiegészítő levelező főiskolai és a határon túli oktatás, illetve a különböző oktatási rendszerekből érkezők felzárkóztató fakultatív tanulási lehetőség keretében vehetnek részt.

Tanszékünk akkreditált Erwinia laboratóriuma, gyümölcsanalitikai és HPLC laboratóriuma valamint korszerű hűtőtárolója, nem csak a kutatási tevékenységet segíti, hanem a hallgatók számára naprakész ismeretek elsajátítását is lehetővé teszik.

Kutató munkánk és oktatási tevékenységünk fontos színhelye a soroksári Kísérleti Üzem és Tangazdaság, ahol a hallgatók fajtagyűjteményes kertben életnagyságban tanulmányozhatják az oktatott fajtákat és a különböző kísérleti ültetvényekben a  művelési rendszereket.

Tanszékünk jó kapcsolatot ápol mind hazai mind külföldi kutatóintézetekkel valamint termelőkkel, így kutatási eredményeink megvitatására valamint hallgatói gyakorlatok és tanulmányi szemlék szervezésére is.

magyar